куща

 • 101бульденеж — (фр. сніжна грудка) Навмисно підстрижене дерево або кущ у формі кулі, що є різновидом боскета. Назва походить від куща махрової калини, яка під час цвітіння нагадує сніжну грудку. У XVII–XVIII ст. Б. став одним з компонентів регулярних… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 102монастирський сад — Невеликий замкнутий зелений масив, призначений для вирощування ліків та відпочинку. Звичайно мав чітке геометричне розпланування у вигляді хрестоподібно пересічених доріжок, які підводили до розташованого в центрі басейна, фонтана, хреста в пам… …

  Архітектура і монументальне мистецтво

 • 103крона —     КРОНА, куща, листва …

  Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • 104галузь — 1) (окрема частина, сторона фізичного / духовного життя, діяльности людини / суспільства), царина, ділянка, поле, нива, фронт, лан, арена 2) (відросток, пагін дерева, куща тощо), гілка, галузка, галузина, віта …

  Словник синонімів української мови

 • 105гілка — (відросток, пагін дерева, куща тощо), галузка, галузина, віта, галузь, гілляка; лапа (перев. хвойного дерева / пишна) Пор. пагін …

  Словник синонімів української мови

 • 106хмиз — 1) збірн. (невеликі тонкі гілки, відділені від дерева, куща; сухі гілки, сучки дерев, що попадали на землю), хмиззя, хворост, хворостиння, хворостняк, паліччя, ломаччя, трусок, хмизняк, ламань Пор. сушняк 2) див. пагіння 1) …

  Словник синонімів української мови

 • 107Библия — Б’иблия Священное Писание, откровение слова Божия, изложенное на том или ином языке. Книги Священного Писания писались сорока двумя различными авторами, руководимыми Духом Святым, в различное время в продолжение более двенадцати столетий (книги… …

  Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии

 • 108гарбата — ти, ж. Сб. 1. Чай; чайні листя з чайного куща. 2. Чай; напиток запарений з чайних листків …

  Словник лемківскої говірки

 • 109бурова платформа — буровая платформа drilling platform *Bohrplattform, Bohrinsel – устаткування (установка) для буріння на акваторіях з метою розвідки або експлуатації мінеральних ресурсів під дном моря. Б.п. в основному несамохідні, допустима швидкість їх… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 110Скиния —    передвижной шатер, куща. Однако в Священном Писании это слово употребляется для обозначения священного здания, устроенного Моисеем по указанию Божьему для служения в нем Ему. В скинии хранился Ковчег Завета со скрижалями Завета, данными Моисею …

  Православная энциклопедия